Програма конференції Геоінформатика 2011

Наукова програма конференції буде складатися з усних доповідей та стендових презентацій за широким колом питань, пов’язаних з геоінформатикою. Особлива увага приділятиметься проблемам сучасного стану та перспективам розвитку геоінформатики в Україні.

Робочі мови конференції – українська, англійська та російська. У рамках роботи конференції також заплановані скорочені навчальні курси та обговорення актуальних питань за круглим столом.


Теми доповідей

Геоінформатика в природокористуванні, управлінні та освіті

Створення інтегрованих геологічних баз даних

Теоретичні та концептуальні питання геоінформатики

Математичні методи і комп’ютерні технології в геофізиці та геології

Геоінформаційні дослідження з метою пошуку, розвідки, розробки та експлуатації родовищ корисних копалин

Нафтогазопошукові технології: нові напрями та перспективи

Гірнича інформатика

Геоінформаційне забезпечення моніторингу небезпечних природних та техногенних процесів

Дистанційне зондування Землі та ГІС