До 1 квітня 2016 р. програмний комітет приймає заявки та тези доповіді надіслані через веб-сайт www.geoinformatics.org.ua, або на електронну адресу Конференції info@geoinformatics.org.ua.

Автори будуть повідомлені про включення їх доповіді в Програму конференції до 10 квітня 2016 р.

Інформація, яку необхідно подати в заявці англійською та українською, або російською мовами: назва доповіді, прізвище ім’я та по батькові автора(ів), повна назва організації(й), місто, країна.

Для рецензування наданих тез необхідно в формі заявки на доповідь вказати наукову тему конференції. Можна обрати й інші варіанти теми, позначивши в колонці “пріоритет” 2 та 3. Програмний комітет в ході складання програми визначить остаточні назви сесій.

Назва повинна бути короткою (максимум 120 символів) і відповідати змісту доповіді. Необхідно надіслати резюме тез доповідей англійською мовою (максимум 200 слів), яке також буде розміщено на CD-Rom у разі прийняття тез. Тези мають бути оригінальними і неопублікованими раніше.

Правильно оформлені тези доповідей складаються з резюме, вступу, викладу основного опису теорії або методу з відповідними підрозділами, рисунків, висновків та посилань на літературні джерела. В тезах необхідно сконцентрувати суттєву інформацію: мета, методи, результати та висновки. Це повинно бути скорочене, інформативне, точне відображення виступу.

Майте на увазі, що тези доповідей видаються на CD-Rom у тому вигляді, в якому вони були представлені авторами. Це офіційна публікація матеріалів конференції, тому програмний комітет розглядатиме тільки інформативні, оформлені належним чином і представлені відповідно до вищезазначених вимог тези. Об’єм тез до чотирьох сторінок формату A4. Процес відбору не є формальністю: в середньому, одна з кожних чотирьох представлених доповідей відхиляється!

1. Для забезпечення видання на CD-Rom, авторам необхідно надіслати тези своїх доповідей електронною поштою за адресою info@geoinformatics.org.ua у форматі DOC або PDF. Не забудьте прикласти Форму заявки на доповідь.

2. Тези повинні бути представлені з використанням шаблону , який розміщено на сайті EAGE www.eage.org в розділі Conferences > Geoinformatics 2016 Kyiv > Call for papers > Template instructions, або на сайті www.geoinformatics.org.ua.

3.  Не включайте назву, авторів доповіді і резюме в основний текст тез, оскільки ця інформація буде розміщена на CD-Rom автоматично (Програмний комітет формує ці дані на підставі заповнених Вами заявок на доповіді). Почніть основний текст безпосередньо під логотипом конференції.

4. Тези повинні бути обсягом до чотирьох сторінок формату A4, складатися з тексту та ілюструватися відповідними рисунками, що відображають зміст доповіді. Бажано подати текст тез англійською мовою яка є міжнародним стандартом для наукових публікацій. Використовуючи українську або російську мову Ви зменшуєте коло інтересу до Вашої праці.

5. Не набирайте текст колонками і не обрамляйте його. Використовуйте шрифт Times New Roman (11 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний), вирівнювання по ширині, поля документа:

Верхнє  –  2.54 см

Нижнє  –  2.54 см

Ліве/праве – 2.54 см

6. Висилайте тези доповіді у вигляді єдиного документа (включаючи рисунки).

7. В межах вказаного для тез простору автор може включати будь-який тип інформації, наприклад, текст, рисунки і/або формули. При необхідності, можуть бути включені і посилання.

Презентація Доповідей

На усне представлення доповіді доповідачеві пропонується 20 хвилин для виступу і 5 хвилин для обговорення. Бажано щоб слайди презентації були виконані англійською мовою.

Кожен лекційний зал оснащений multi-media проектором.

Стендова презентація полягає в графічному представленні доповіді на стенді шириною 1.00 м і заввишки 2.50 м. Доповідачеві надається 25 хвилин, включаючи час для обговорення.

Регламент за програмою конференції строго дотримуватиметься.

Публікації в журналі “Геоінформатика”

Авторам, що зацікавлені у розміщенні своєї доповіді у вигляді статті в журналі “Геоінформатика” просимо також підготувати та надіслати матеріали оформлені згідно вимог редакційної колегії журналу (див. на сайті www.geology.com.ua > Журнал “Геоінформатика” > інформація для авторів).