Організаційний комітет завершив складання програми конференції.

Ви можете ознайомитись:  з останнiм варіантом програми

НАУКОВА ПРОГРАМА

 


Наукова програма конференції буде складатися з усних доповідей та стендових презентацій за широким колом питань, пов’язаних з геоінформатикою. Особлива увага приділятиметься проблемам сучасного стану та перспективам розвитку геоінформатики в Україні.

Робочі мови конференції – українська, англійська та російська. Виступи доповідачів будуть супроводжуватися синхронним перекладом. У рамках роботи конференції також заплановані скорочені навчальні курси та обговорення актуальних питань за круглим столом.


ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ


Управління геологічними даними в Україні

Створення національних геологічних баз даних: міжнародний досвід

Теоретичні та концептуальні питання наукових і методичних основ геоінформатики

Геоінформатика і планета Земля

Геолого-інформаційні системи та бази даних

Математичні методи і комп’ютерні технології в геофізиці та геології

Геоінформаційні аспекти геолого-геофізичних, геолого-геохімічних та інших видів досліджень з метою пошуку, розвідки, розробки та експлуатації родовищ корисних копалин

Геоінформаційні технології освоєння покладів вуглеводню

Нетрадиційні інноваційні методи пошуку і розвідки вуглеводнів

Геоінформаційне забезпечення моніторингу небезпечних геологічних процесів, природні та техногенні катастрофи і ризики

Дистанційне зондування Землі та ГІС: основні тенденції та перспективи