Програма семінару

Сучасні геофізичні методи при пошуках, розвідці і моніторингу видобування нетрадиційних вуглеводнів

Термін проведення: 16 травня 2013 р.

*Вартість участі в семінарі 600 грн.

Керівник семінару: докт. фіз. - мат. наук проф. Тяпкін Ю.К.

Розклад

Час

Тематика

8.30 - 9.00

Реєстрація

9.00 - 10.30

Класифікація нетрадиційних вуглеводнів і їх властивості
Стан видобутку нетрадиційних вуглеводнів в США
Необхідність застосування сейсмічного методу, співвідношення його вартості і вартості буріння свердловин
Тріщинуватість колектора - основа видобутку нетрадиційних вуглеводнів
Регіональні тріщини нетектонічного походження (кліваж) і тектонічні тріщини (тектоносмуги, тріщинуваті коридори, кластери): механізми їх утворення, властивості та приклади
Тріщини відриву (розтягування) і зсуву (сколювання): механізми їх утворення, властивості та приклади
Властивості тріщинуватих зон, важливі для видобутку нетрадиційних вуглеводнів
Прояв тріщинуватості порід у сейсмічному хвильовому полі (сейсмічні "образи" тріщинуватості)

10.30 - 10.50

Кава-брейк

10.50 -12.20

Анізотропія фізичних властивостей тріщинуватих зон
Анізотропія Р-хвиль, метод AVAZ і приклади його застосування
Анізотропія S-хвиль, розщеплення на швидкі і повільні S-хвилі, приклади застосування цього ефекту
Анізотропія обмінних РS-хвиль, розщеплення на швидкі і повільні РS-хвилі, приклади застосування цього ефекту
Застосування дуплексних хвиль при пошуках і розвідці вугільного метану, а також вуглеводнів в щільних платформних і органогенних карбонатах
Використання локальних атрибутів сейсмічного запису (кут і азимут нахилу, кривизна, когерентність і фазова конгруентність) при вивченні тріщинуватих зон, приклади індивідуального та комплексного застосування

12.20-13.20

Обід

13.20 - 14.50

Виявлення, картування і вивчення властивостей палеоканалів
Використання специфічного поглинання P-хвиль в тріщинуватих середовищах при вивченні нетрадиційних вуглеводнів
Сейсмічний моніторинг видобутку (4D сейсморозвідка) нетрадиційних вуглеводнів на прикладах вугільного метану, щільного пісковика і сланцевого газу
Використання швидкостей Р- і S-хвиль при вивченні нетрадиційних вуглеводнів
Використання різних видів інверсії (детерміністичної акустичної, детерміністичної синхронної частково-кратних сум і геостатистичної) при вивченні нетрадиційних вуглеводнів
Важливість петрофізіческіх досліджень при вивченні нетрадиційних вуглеводнів
Приклади комплексного використання сейсмічних даних при вивченні нетрадиційних вуглеводнів

14.50 – 15.10

Кава-брейк

15.10 – 16.40

Комплексне використання сейсморозвідки і геомеханіки для виявлення ділянок, сприятливих для скупчення природних тріщин і утворення стимульованих (штучних) тріщин
Оцінка та врахування локальних тектонічних напруг
Оцінка та врахування геомеханічних властивостей (ступеня крихкості) резервуара
Методика польових сейсморозвідувальних робіт, орієнтована на пошук і розвідку нетрадиційних вуглеводнів
Гідростимулювання тріщин і сейсмічний моніторинг цього процесу
Специфіка каротажних досліджень при пошуках і розвідці нетрадиційних вуглеводнів і комплексування цього методу з сейсморозвідкою
Причини недостатньої уваги до тріщинуватих колекторів в Україні
Висновки


*семінар відбудеться при кількості учасників 20 і більше, в іншому випадку семінар буде відмінено з 100% поверненням регістраційного внеску.